top of page

BẠN ĐỜI ĂN Ý | Én vàng Khánh Ly và Nhạc Sĩ Đoàn Nhược Quý đồng lòng lập quỹ đen | #3 FULL

Nhạc Sĩ Đoàn Nhược Quý cùng vợ Én vàng Khánh Ly tham gia GameShow Bạn Đời Ăn Ý. Chương trình cực kì vui nhộn với những khoảnh khắc rất riêng của đôi vợ chồng trẻ.Nguồn: 2020, Chương trình truyền hình Bạn Đời Ăn Ý HTV.

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page