top of page

Chia sẻ từ Thầy Đoàn Nhược Quý đến nghệ sỹ mới

Một số chia sẻ ngắn mong rằng có thể giúp các bạn nghệ sỹ trẻ có thể dễ dàng hơn trong việc phát triển hình ảnh của mình. Theo dõi Youtube và Website chính thức của Thầy để cập nhật các nội dung mới về âm nhạc và đào tạo nghệ sỹ nhé.


Chuẩn bị trở thành nghệ sỹ


Nghệ sỹ mới thì cần có Profile


Nghệ sỹ phải có sản phẩm nghệ thuật


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page