top of page

Quãng Tám Số 3 | "10 Năm Học Nhạc Và Hành Trình Tìm Thấy Bản Thân" - Thầy Quý & Phúc Hưng & Host Đạt

Học nhạc bao lâu là đủ? Đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn đang có dự định theo đuổi âm nhạc muốn biết. Số thứ ba của Quãng Tám, chúng ta sẽ đồng hành cùng bạn Phúc Hưng trên hành trình 10 năm học nhạc. Một chặng đường dài và cũng rất nhiều gập ghềnh, biến cố của bạn để có thể theo đuổi âm nhạc. Lý do nào mà dù 10 năm chưa đạt được kết quả đáng kể, Phúc Hưng vẫn tiếp tục kiên trì? Câu trả lời sẽ được sáng tỏ với số Podcast này. Đồng hành cùng Phúc Hưng là sự xuất hiện của thầy Đoàn Nhược Quý và Host Thành Đạt. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe hành trình 10 năm của bạn Phúc Hưng - hiện đang là trợ giảng tại ADAM Muzic - nào.

Quãng Tám là chuỗi talkshow với Khách mời là Giáo Viên, Học Viên, Nghệ Sĩ,.... các bạn làm nghề âm nhạc. Lấy ý tưởng từ bước chuyển giọng lên một quãng tám trong Thanh Nhạc, series được xây dựng dưới hình thức “tám chuyện” về hành trình âm nhạc từ khi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên đến những thành tựu hiện tại của các các bạn theo nghề. Podcast hi vọng sẽ tạo góc nhìn đa chiều về cơ hội nghề nghiệp và động lực theo đuổi con đường âm nhạc cho các bạn khán giả đã, đang và sẽ theo nghề. Video Podcast trên Youtube:

Nghe Podcast trên Podtail: https://podtail.com/tr/podcast/quang-tam-podcast-am-nh-c/quang-tam-s-3-10-n-m-h-c-nh-c-va-hanh-trinh-tim-th/

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page