top of page
"Vạn sự vận hành tốt không chỉ nhờ sự nhu mì cảm thông của người đứng đầu. Thủ lĩnh thiếu uy thì không quản được ai, không quản được việc nhỏ thì đương nhiên không làm được việc lớn."
Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

ĐOÀN NHƯỢC QUÝ

Nhạc sĩ - CEO ADAM Muzic

"Một đội bóng không thể có toàn tiền đạo. Một công ty âm nhạc không thể chỉ toàn ca sĩ, nghệ sĩ nhưng thành quả nghệ thuật là giá trị và niềm hạnh phúc chung và mang dấu ấn của từng vai trò vị trí."

NGÔ PHÚC HƯNG
Trợ lý âm nhạc

LÝ TIỂU KỲ
Trợ lý truyền thông

ĐỘI NGŨ
TRỢ LÝ

Tiểu Kỳ - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Phúc Hưng - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

LÊ TUẤN LUÂN
Trợ lý kỹ thuật

Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

ĐỘI NGŨ
ADAM MUZIC

Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
Tuấn Luân - Trợ lý Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý
bottom of page