top of page

Zoom H8

  • 24 hr
  • 600.000 Đồng Việt Nam
  • Adam Muzic

Service Description

Cho dù bạn đang ghi lại âm thanh hiện trường, ghi âm nhạc hay sản xuất podcast, màn hình cảm ứng màu ZOOM H8 sẽ thích ứng với nhu cầu dự án của bạn với ba tùy chọn giao diện ứng dụng. Tất cả chỉ với sự chạm ngón tay của bạn. Với máy ghi âm ZOOM H8 ghi âm được cùng lúc 8 cổng Mic.


Contact Details

  • Adam Muzic School, Trương Quốc Dung, Phường 10 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page