top of page

CÁC TÁC PHẨM CỦA
NHẠC SĨ ĐOÀN NHƯỢC QUÝ

NHƯ NGÀY XƯA

Thể hiện: Cheri P

Sáng Tác & Hòa Âm: Đoàn Nhược Quý

Phối Khí: Duy Huỳnh

Phát hành: ADAM Muzic

CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý - Jonny Nuyễn

Phối khí: Duy Anh

Mix & Master: Hoàng Huy Long

LỬA THIÊNG THÀNH ĐA BANG

Sáng tác: Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

Thể hiện: Ca sĩ Quốc Đại

Sound mixing&mastering: Trường Lê

MANG VINH QUANG VỀ CHO TỔ QUỐC

Sản Xuất Âm Nhạc: ADAM Muzic

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Quản Lý Sản Xuất: Trường Lê

Phối Khí: Duy Huynh

Biểu Diễn: OSAD

Khách hàng: Herbalife Việt Nam

KIÊU HÙNG TÂY SƠN

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Thể hiện: Đoàn Nhược Quý

CUỐI CHÂN TRỜI CUỘC ĐỜI

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Phối Khí: Duy Huynh

Thể hiện: Duyên

CÙNG NHAU

Sáng Tác: Đoàn Nhược Quý

Hòa âm phối khí: Duy Anh

Mix & Master: Hoàng Huy Long

Trình bày: Đoàn Nhược Quý

ĐIỀU QUÝ GIÁ

Sáng tác và thể hiện: Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

Phối khí: Trường Lê

Production: I17 I Event Agency & ADAM Muzic Academy

Bản quyền và nguồn video: Ban tổ chức Chiến dịch Bảo Vệ Điều Quý Giá Của Bạn

CÙNG BƯỚC BÊN NHAU

Sáng tác và thể hiện: Nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý

Biểu diễn: ADAM Band & ADAM Choir

Chương trình: Gương Mặt Truyền Hình - The TVFace

CÓ PHẢI LÀ ANH

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Thu âm: Đoàn Nhược Quý & Vương Hoàng Long

Music Arranger: Duy Huỳnh

Mix & Master: Đoàn Nhược Quý

Thể hiện: Cheri P

VÀ TÔI SẼ

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Phối khí: Duy Anh

Mix & Master: Đỗ Hiếu

CÓ ANH CHỜ

Sáng tác: Đoàn Nhược Quý

Thể hiện: Đoàn Nhược Quý

Biểu diễn: ADAM Band

bottom of page